Relikwie św. Edyty Stein w Bełchatowie

Niedawno, w ramach uroczystości katyńskich, obchodzonych w niedzielę 3 kwietnia, do kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie, zostały wprowadzone relikwie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), pochodzącej z Wrocławia konwertytki z judaizmu i karmelitanki bosej. W tym roku przypada bowiem 100. Rocznica jej chrztu i 80. rocznica jej męczeńskiej śmierci. O relikwie zwrócił się do Postulacji Generalnej Zakonu Karmelitów Bosych proboszcz parafii,  ks. kan. Kazimierz Magdziak.

Tydzień wcześniej miało miejsce duchowe przygotowanie parafian na przyjęcie daru relikwii. Na wszystkich niedzielnych Mszach św. głoszone były kazania o Świętej Współptaronce Europy. Przypominano, że ta filozof pochodzenia żydowskiego, żyła w ustawicznym poszukiwaniu prawdy. Znane jest jej powiedzenie, że „świat składa się z kontrastów, lecz na koniec nic z tych kontrastów nie pozostanie. Ostoi się jedynie wielka miłość”. Przyjęła chrzest i wstąpiła do klasztoru Karmelitanek Bosych w Kolonii. Bardzo kochała swój naród żydowski i pragnęła ponieść za niego ofiarę. Chciała też stać się ofiarą przebłagalną w intencji pokoju na świecie. Porównywała się do biblijnej Estery, która wstawiała się za swoim narodem, równocześnie podkreślała swoją małość i słabość przed obliczem Pana. Napisała dzieło „Wiedza Krzyża, które sfinalizowała praktycznie oddaniem życia. Aresztowana przez Gestapo w holenderskim klasztorze Karmelitanek Bosych w Echt, gdzie skierowano ją w próbie ochrony przed prześladowaniami, jakim byli poddani Żydzi, 9 sierpnia 1942 r. została zamordowana w komorze gazowej obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 1 maja 1987 r. została beatyfikowana, a następnie 11 października 1998 r. kanonizowana przez św. Jana Pawła II. Od 1 października 1999 r. jest współpatronkąEuropy”.

Zauważmy, że ciało Świętej zostało skremowane w obozie koncentracyjnym i nie posiadamy więc jej relikwii „ex corpore”. Postulacja Generalna Zakonu dysponuje jedynie jej relikwiami „ex indumentis”, i taką też cząstkę z odzieży Męczennicy otrzymała bełchatowska parafia, jak zresztą widać na fotografii relikwiarza i co potwierdza dokument Postulacji o jej autentyczności.  

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD