Rekolekcje powołaniowe na Ukrainie

„Skąd mnie znasz?” – to pełne zdziwienia pytanie Natanaela przekazane przez św. Jana Ewangelistę (J 1, 48) próbowali odtworzyć osobiście dla siebie uczestnicy rekolekcji powołaniowych w Berdyczowie. Odbyły się one w naszym klasztorze w dniach od 16 do 18 października. Zróżnicowany wiek biorących w nich udział sześciu mężczyzn sprzyjał wzajemnemu ubogaceniu. Taras (42 lata) przyjechał ze Lwowa, Andrij (20) z Winnicy, Wadym (34) z Żytomierza. Pozostali trzej uczestnicy to nasi parafianie z Berdyczowa: Rusłan (26), Kirył (17) i Oleksandr (17). 

Pierwszy wieczór w piątek 16 października spędziliśmy na rozważaniu fragmentu Ewangelii św. Jana o powołaniu Natanaela (J 1, 35-51). Chłopcy otrzymali zachętę, aby przeczytane i rozważane słowo było treścią ich ostatnich myśli przed zaśnięciem. Sobota miała program bardzo intensywny obejmujący śpiewaną liturgię godzin, konferencję, dzielenie, adorację Najświętszego Sakramentu, Eucharystię i spacer po Berdyczowie. Wieczorem, po „Apelu Maryjnym” o godz. 20.00, przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Berdyczowskiej miała miejsce jeszcze swobodna pogawędka – „agapa” - z innymi ojcami z naszej wspólnoty: o. Witalijem Kozakiem i o. Arturem Rychtą. 

Na zakończenie rekolekcji w niedzielę, uczestnicy wyrażali radość ze spotkania w niewielkiej męskiej grupie, którą zjednoczyło Słowo Boże, modlitwa i wspólna refleksja nad życiem. Mam nadzieję, że poruszone podczas rekolekcji treści zaowocują w sercach niektórych rekolektantów pytaniem dotyczącym powołania karmelitańskiego. 

o. Rafał Myszkowski OCD