Młodzi liderzy i karmelitańskie dzieła

Przygoda z młodzieżą w Gitega rozpoczęła się w momencie, gdy grupa kilku osób poprosiła o możliwość korzystania z naszej sali w Centrum Duchowości, aby tam przygotowywać śpiewy liturgiczne. Tak zrodziła się schola młodzieżowa, która z czasem przerodziła się w mały chór pod wezwaniem św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. 

To był zaledwie pierwszy impuls. Kolejny krok to zorganizowanie cyklu spotkań (tematyczne weekendy formacyjne dla młodzieży), które przyciągnęły do nas studentów z Gitega i Bujumbura. Zapraszaliśmy różnych ciekawych ludzi, którzy poprzez świadectwa, warsztaty dzielili się swoim doświadczeniem. Tematy oscylowały wokół: relacji, poznawania siebie, kształtowania dojrzałej emocjonalności i seksualności, powołania, wierności, modlitwy. 

Dalej poszło jak lawina. Z dużej grupy wyłoniła się mała grupa liderów, którym zaproponowaliśmy formację w dziedzinie leadership i zaangażowanie w animację weekendów młodzieżowych dla szerszego grona. Szybko stali się odpowiedzialni za przygotowywanie spotkań sami proponując wiele tematów. Stali się apostołami wśród młodzieży – wedle myśli św. Jana Pawła II, który pragnął aby młodzi ewangelizowali młodych. 

W międzyczasie udało nam się zorganizować 2 sesje warsztatów muzycznych dla chóru, który dzisiaj ma już swoje kostiumy liturgiczne i towarzyszy Wspólnocie w różnych wydarzeniach. Zaprzyjaźniliśmy się i udało nam się poznać także ich rodziców organizując okazjonalne Msze i koncerty. 

Liderzy odkrywając swój potencjał zaczęli efektywnie organizować swoją pracę stając się coraz bardziej kompetentnymi misjonarzami nowej ewangelizacji. Obecnie jest to grupa 20 osób. Działają w czterech sektorach:

  1. Komunikacja i multimedia (promocja duchowości poprzez audiowizualny w internecie)
  2. Przygotowywanie projektów, ekonomia (opracowywanie projektów)
  3. Sekretariat (dokumentacja działalności liderów, archiwum, baza danych)
  4. Sztuka i kultura (przygotowywanie festiwalu młodych talentów).

Są to kilkuosobowe zespoły, które ściśle ze sobą współpracują nie ograniczając się jedynie do jednej wspólnoty karmelitów bosych w Gitega. 

W dobie Covid-19 podjęli szybką interwencję w naszej parafii w Musongati organizując animację i instruktaż z zakresu promocji higieny, jako prewencji przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Sami najpierw przeszli odpowiednie szkolenie, rozwijając swoje kompetencje i świadomość. Podobne działania zostały przeprowadzone w kilku wioskach pigmejskich, gdzie nasi młodzi studenci z Bujumbura rozprowadzali środki higieniczne i pomagali w przeprowadzeniu szkoleń dla administratorów wiosek. To również oni podjęli się zadanie medialnej promocji projektu budowy domów dla pigmejów robiąc montaż filmowy, który dokumentuje realizację projektu. 

Wśród Liderów są młodzi utalentowani muzycznie, technicznie, aktorsko i sportowo. Ta ostatnia dziedzina też jest w zakresie ich zainteresowania. Jeden z liderów prowadzi regularne treningi dla grupy kadetów futbolowych, ewangelizując przez sport. 

Sekcja multimedialna zaangażowała się w projekt Ijambo WhatsApp. To oni przygotowują montaże audio, które są publikowane w naszej grupie karmelitańskiej. Są to dwa cykle tygodniowe: 

  1. W sobotę wysyłamy medytację niedzielnej ewangelii (rozważania są nagrywane przez braci różnych wspólnot według metody Lectio Divina, a następnie montowane w oprawę muzyczną i grafikę) 
  2. wprowadzenie do lektury Pisma Świętego (cykl animowany przez Jean Claude Ndabaniwe - nasz współbrat studiujący w Rzymie). 

Do tego należy dodać okazjonalne rozważania i medytacje o świętych Karmelu. Obecnie młodzi technicy uczą się montażu filmowego i wezmą udział w przygotowaniu Facebooka naszego Centrum Duchowości. Przygotowując grafiki i afisze pomagają nam promować różne inicjatywy duszpasterskie takie jak: Szkoła wiary (Bujumbura), emisje prowadzone w Radiu Maryja, apostolstwo młodzieży w Gitega.

Z myślą o liderach we wrześniu zostały zorganizowane warsztaty praktyczne, w czasie których młodzież mogła spotkać się ze specjalistami różnych dziedzin. W czasie tych warsztatów liderzy pracowali w swoich sekcjach:  Komunikacja i multimedia; Przygotowywanie projektów, ekonomia;  Sekretariat; Sztuka i kultura.

W grupie 20 liderów są także nasi trzej postulanci:

  • MUDACUMURA KIZITO Michael (Rwandyjczyk, 24 lata)
  • UWIZEYE Fidèle (Rwandyjczyk, 22 lata)
  • NIYONKURU Dieudonné (Burundyjczyk, 24 lata). 

Jako młodzi adepci Karmelu biorą udział w programie Rozwój kompetencji w dziedzinie leadership, który proponujemy studentom i są zaangażowani we wszystkich sekcjach. 

Oprócz intensywnej nauki języka francuskiego i angielskiego, podejmują swoje obowiązki domowe: opieka nad trzodą chlewną, bydłem, królikami, owcami, uprawa ogrodu warzywnego. Mają także powierzone misję poza wspólnotą: katecheza „dzieci ulicy” w ośrodku Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, animacja spotkań i katecheza dla dzieci w Centrum dla Niewidomych, które jest prowadzone przez siostry Bene Bernadette. 

Poprzez inicjację do życia we wspólnocie, do pogłębionej modlitwy i praktykę duszpasterską dotykają jednocześnie tego, co duchowe i materialne, co ludzkie i boskie. Mają kontakt z niepełnosprawnymi oraz z dziećmi, które wymagają szczególnej opieki. W ten sposób uczą się braterstwa w człowieczeństwie.