Refleksja nt. tożsamości wspólnoty karmelitańskiej

Po zakończeniu sesji wyborczych Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych podjęła refleksję nad wieloraką tematyką zawartą wiodącym jej haśle, które brzmi: „Tożsamość, misja i rozwój ducha braterskiego we wspólnocie lokalnej”.

Każdy dzień pracy kapitulnych rozpoczynał się celebracją liturgii godzin, Eucharystii i dziękczynienia. Celebransami byli poszczególni Radni Prowincji. Wieczorem miała miejsce recytacja nieszporów, kapitulni oddawali się modlitwie wewnętrznej i odmawiali kompletę.

We czwartek, po wyborze przeorów, w obiedzie zafundowanym przez kapitulnych ze Stanów Zjednoczonych, wzięli także udział współbracia klasztoru wadowickiego, co było bardzo pozytywnym doświadczeniem.

W refleksję nad poszczególnymi zagadnieniami wprowadzali kapitulnych prelegenci, już to członkowie kapituły, już to zaproszeni spoza niej. Po referatach następowała dyskusja moderowana przez o. prowincjała Tadeusza Florka i formułowano wnioski.

Dotychczas omówiono problematykę misyjną, zwłaszcza kwestie związane z bliskim już powołaniem Wikariatu Regionalnego w Burundi i Rwandzie, jego statutem i zaplanowanym Pierwszym Kongresem Kapitulnym. Głos zabierali przede wszystkim: o. Fryderyk Jaworski i o. Dieudonné Ruhanyuara, przedstawiciele i misji oraz o. Jan Krawczyk, prowincjalny sekretarz misji.

Z kolei, po przedłożeniu o. Sławomira Chudzika z Reisach, kapitulni pochylili się nad rzeczywistością pracy polskich współbraci w Niemczech w zmieniających się warunkach ich codziennego życia, wyrażając im wdzięczność za wspomaganie Prowincji.

Najwięcej czasu kapitulni poświęcili refleksji nad wieloaspektowością życia wspólnotowego, począwszy od rozumienia wspólnoty w sensie teologalnym (o. Piotr Nyk) i w kluczu terezjańskim (o. Jerzy Gogola). Zagadnienie misji wspólnoty przedstawił o. Albert Wach, o zatroskaniu Prowincji o wspólnotowy wymiar życia klasztorów mówił o. Andrzej Ruszała, a o blaskach i cieniach w życiu klasztorów – o. prowincjał Tadeusz Florek. Wiele czasu poświęcono refleksji dotyczącej posługi przełożonych, w którą wprowadził trójgłos o. Krzysztofa Twarowskiego, o. Stefana Skórnóga i o. Piotra Jackowskiego. Poruszyli oni zagadnienie posługi przełożeńskiej z punktu widzenia przełożonego, następnie z punktu widzenia podwładnych, a także kwestię dotyczącą roli przełożonego jako animatora wspólnoty. Zwieńczeniem rozważań dotyczących życia wspólnotowego były jeszcze następujące kwestie: wyznaczanie priorytetów i planowanie zajęć, zaangażowanie wszystkich w budowanie wspólnoty, kwestia rekreacji wspólnotowych, sprawa ochrony przestrzeni samotności na spotkanie z Bogiem. Kapitulni omówili te kwestie zainspirowani przedmiotowymi przedłożeniami, jakie przedstawili: o. Wiesław Kiwior, o. Piotr Hensel, o. Stanisław Miernik i o. Józef Kucharczyk.

Nie zabrakło refleksji na temat formacji stałej we wspólnocie zakonnej, o czym mówił o. Paweł Hańczak, a także o elektronicznych środkach komunikacji społecznej w życiu karmelitańskim, w co wprowadził o. Mariusz Wójtowicz.

W sobotnie popołudnie kapituła skupiła się nad kwestią rozporządzeń i postanowień. Syntezę odpowiedzi poszczególnych klasztorów w sprawie tych rozporządzeń przedstawił o. Oktawian Stokłosa. Kapitulni przemyślą je w osobistej refleksji i podejmą stosowne decyzje w przyszłym tygodniu.

Na jutrzejszą niedzielę zaplanowane jest pielgrzymowanie kapitulnych do klasztoru nowicjackiego – sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, gdzie pod przewodnictwem o. Prowincjała będą koncelebrować Eucharystię upamiętniającą Czterechsetlecie erygowania Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych (1617-2017). Nadto o. Leszek Stańczewski, ponownie wybrany przeor czerneński, złoży swoje ślubowanie jako kustosz sanktuarium.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD