Gloryfikacja i kult

Dnia 10 lipca 1990 r. w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, ogłoszono w Watykanie dekret o cudzie kanonizacji bł. Rafała Kalinowskiego. Zapaliło się tym samym zielone światło do wpisania w poczet świętych następnego naszego Rodaka.

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i świętego Rafała Kalinowskiego

Klasztor karmelitów bosych w Czernej k. KrakowaKaplica św. Rafała Kalinowskiego

Znajduje się z lewej strony korytarza prowadzącego do kościoła. Została zbudowana w latach 1981–1983. Prowadzą do niej dwa obustronne, barokowe portale. W ołtarzu obraz św. Rafała Kalinowskiego namalowany przez Jerzego Kumalę. Artysta przedstawił Świętego w całej postaci, przybywającego spoza materialnego świata. W prawej ręce Święty dzierży wzniesiony w górę krzyż, emanujący promienie tęczy na wszystkie strony kosmosu, lewą rękę trzyma nad globem ziemskim. Święty koncentruje swą uwagę na ziemiach Wschodu, wyprasza łaski i przynosi błogosławieństwo żyjącym tam narodom. W środku prezbiterium wyeksponowano ołtarz-sarkofag podpierany przez dwa odlane z brązu, klęczące anioły, które trzymają doczesne szczątki św. Rafała, a skrzydłami podpierają mensę ołtarzową. Wokół sarkofagu umieszczono hagiograficzny cykl rzeźby reliefowej (autorstwa Bronisława Chromego), przedstawiającej sceny z życia Świętego. Na bocznej ścianie znajdują się trzy duże kompozycje malarskie Jerzego Kumali przedstawiające najważniejsze chwile życia św. Rafała: udział w powstaniu styczniowym, drogę na Syberię i w roli kierownika dusz. Kaplicę poświęcił 23 VI 1983 kardynał Anastasio Ballestrero, arcybiskup Turynu, karmelita bosy z Włoch.