Przez noc do Nieba [WKB]

Przez noc do Nieba
Daniel Ange

8 podróży świętego Józefa. Pozdróże Józefa opisaują z dokładnością i entuzjazmem oraz wzbogacają różnorodnymi cytatami. Dzięki temu jeszcze lepiej poznajemy męża sprawiedliwego, którego ewangeliczny portret jest bardzo skromny. We wstępie do pięknego Listu apostolskiego Patris corde papież Franciszek zauważył. “Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy się ukrywają, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.