Prymicje w Berdyczowie

W niedzielę 6 czerwca, nasz karmelitański neoprezbiter o. Oleksandr  przewodniczył po raz pierwszy Mszy świętej podczas Uroczystości Bożego Ciała. Na kilka minut przed rozpoczęciem liturgii w kapitularzu naszego klasztoru rodzice neoprezbitera – pani Ludmiła i pan Igor pobłogosławili swojego syna na drogę kapłańską.

Podczas liturgii naszego drogiego Prymicjanta otaczała wspólnota braci na czele z niedawno mianowanym przełożonym, proboszczem i kustoszem Sanktuarium ojcem Witalijem Kozakiem, jego rodzina – rodzice i siostra z mężem i dziećmi, grupa  kapłanów i wiernych z naszej parafii, a także z pozostałych parafii Berdyczowa.

Poruszające kazanie wygłosił delegat Prowincjała na Ukrainie ojciec Józef Kucharczyk. Nawiązał do pierwszego czytania, gdzie naród wybrany odpowiada na zachętę Mojżesza słowami: „Wszystkie te nakazy wypełnimy”. Kaznodzieja znając wielką wdzięczność naszych wiernych dla kapłanów starał się im uświadomić, że najlepszym wyrazem życzliwości dla kapłana jest taka postawa wiernych, jak Ludu Wybranego: gotowość do wypełnienia Bożych przykazań.

Tego dnia radość wszystkich była zwielokrotniona przez kilka okoliczności: w centrum naszego święta była Tajemnica Jezusa Eucharystycznego, szczególnie uczczonego poprzez przypadające w Ukrainie na niedzielę święto Bożego Ciała. W taki właśnie dzień było dane ojcu Oleksandrowi odprawić pierwszą Mszę świętą dopełnioną przez procesję eucharystyczną, która przeszła główną arterią miasta. Wzruszenie uczestników potęgowała świadomość, że uroczystość przy udziale tak wielkiej liczby wiernych, odprawiamy po raz pierwszy po okresie kwarantanny.

Pod czułą opiekę Maryi, naszej Matki i Królowej Szkaplerza świętego polecamy naszego współbrata, jego życie i posługę. Prosimy wszystkich przyjaciół Karmelu o modlitwę za niego i za całą Delegaturę Karmelitów Bosych na Ukrainie, szczególnie prosimy o modlitwę o nowe powołania.