Poznańska inauguracja jubileuszu misji

W niedzielę 20 czerwca, w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Poznaniu zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu 50–lecia misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wieloletni misjonarz w Afryce o. Jan Malicki. Mszę świętą koncelebrowało wielu karmelitańskich siewców Słowa Bożego na Czarnym Lądzie, a wśród nich 4 misjonarzy stanowiących grupę fundacyjną karmelitańskich misji w Afryce, która opuściła Polskę 50 lat temu: o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Sylwan Zieliński oraz o. Jan Katy Stasiński. Ten ostatni wygłosił do zebranych homilię, w której przypomniał początki misyjnej posługi podkreślając jednocześnie wartość odwagi i męstwa w walce ze słabością i lękiem. To właśnie dzięki tym cnotom misjonarze potrafili przezwyciężyć swoje obawy i naturalny lęk, by krzewić wiarę w moc Jezusa Zmartwychwstałego na nieznanym oraz obcym kulturowo i językowo terenie Afryki. Kaznodzieja zaznaczył też, że głoszenie Słowa przez pierwszych misjonarzy od samego początku padało na podatny grunt, przygotowany przez naturalne wierzenia ludów zamieszkujących tereny obecnej Rwandy i Burundi, którzy wyznawali wiarę Jedynego Boga, nazywanego przez nich Imana. Na zakończenie Eucharystii o. Piotr Jackowski, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych zawierzył w uroczystym akcie oddania, całe dzieło misyjne, wszystkich misjonarzy oraz przyszłość Karmelu w Afryce opiece i wstawiennictwu św. Józefa.

W uroczystej Mszy świętej, obok licznie zgromadzonych misjonarzy, sióstr zakonnych oraz świecki pracujących na misjach, uczestniczyło wielu współpracowników i dobrodziejów misji, którzy duchowo i materialnie wspierają karmelitańską posługę misyjną w Afryce. Ozdobę Eucharystii stanowiły piękne śpiewy w wykonaniu miejscowej scholi a zwłaszcza pieśń skomponowana przez panią Katarzynę Chęsy do słów św. Tereski od Dzieciątka Jezus, które to słowa stanowiły od samego początku inspirację tych którzy wyjechali głosić Jezusa: Aby Jezus był znany i kochany.

Po zakończonych uroczystościach zaproszeni goście udali się na posiłek do klasztornych ogrodów. W braterskiej i przepełnionej wdzięcznością za dar misji atmosferze wysłuchano świadectwa o. Sylwana Zielińskiego, który przedstawił swoje afrykańskie wspomnienia w książce pt. Posyłam Was. Na zakończenie spotkania o. Jan Ewangelista, sekretarz misji, zaprezentował wydany właśnie album jubileuszowy „Niezwykła historia zwyczajnej posługi” z pięknymi zdjęciami z Afryki i tekstem misjonarza o. Macieja Jaworskiego.

Spotkanie w Poznaniu rozpoczęło dziękczynienie wielkiego jubileuszu, którego kolejnym etapem już za niecały miesiąc będzie spotkanie Rodziny Szkaplerznej w dniu 17 lipca w Czernej, podczas którego uroczystą Eucharystię będzie celebrował ks. Bp Jerzy Mazur – przewodniczący misyjnej komisji Episkopatu Polski, który wraz z o. Piotrem Jackowski, prowincjałem zawierzy misjonarzy i misje Matce Bożej Szkaplerznej.

o. Paweł Urbańczyk OCD
fot. Patrycja Iglar/Krzysztof Kamiński