Zespół TERESA 500 koncertowo i pielgrzymkowo w ziemi św. Teresy od Jezusa

Avila 03-08 września 2017