Święcenia kapłańskie i prymicje o. Marcina od Serca Jezusa OCD (Fizia)

    Kraków – 11 maja 2019 r.
    Czerna – 12 maja 2019 r.
    Krzyżowice – 19 maja 2019 r.