Święcenia kapłańskie i prymicje o. Marcina od Serca Jezusa OCD (Fizia)

Kraków – 11 maja 2019 r.
Czerna – 12 maja 2019 r.
Krzyżowice – 19 maja 2019 r.