Święcenia diakonatu br. Marcina od Serca Jezusa OCD (Fizia)

Krzyżowice – 6 października 2018 r.