Obłóczyny i Pierwsza Profesja

    Czerna – 11 i 12 września 2020 r.