Obłóczyny i Pierwsza Profesja – 2018 r.

    Czerna – 14 i 15 września 2018 r.