Karmelitańska Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską

12-15 sierpnia 2018 r.