Karmelitańska Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską

    12-15 sierpnia 2018 r.