Kapituła Prowincjalna

Wadowice 24 kwietnia – 3 maja 2017