IV Kongres Karmelu Terezjańskiego w Afryce i na Madagaskarze

13-18 października 2019 r.