Gwozdawa

Pobożność prostotą piękna

arch. o. Romuald Gościewski OCD

W 1990 roku została zorganizowana wspólnota parafialna we wsi Gwozdawa. Na msze św. co niedziela przyjeżdżał ks. Witalij Skomarowski - dzisiaj biskup diecezji kijowsko - żytomiersikiej. Karmelici bosi zaczęli duszpasterzowanie rok później do 1991, na początku o. Serafin Tyszko, a później wszyscy którzy pracowali w Berdyczowie. Wiejska rada ofiarowała budynek starego klubu, gdzie urządzono pierwszą oficjalną kaplicę. Parafii nadano tytuł Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

W 2001 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła i przylegającego doń klasztoru.W budowę byli zaangażowani: o. Piotr Hewelt, o. Tobiasz Zarzycki, o. Bendytkt Krok i inni. 26 kwietnia 2006 roku odbyła się konsekracja wzniesionej świątyni, aktu tego dokonał biskup pomocniczy kijowsko – żytomierskiej diecezji Stanisław Szyrokoradiuk. Ukończenie przylegającego klasztoru wstrzymano na osiem lat, dopiero po tym czasie wstawiono plastikowe okna, zrobiono nowy plan pomieszczeń na dwóch poziomach i wykończono. Przy tych pracach swoimi umiejętnościami architektonicznymi wykazał się o. Krzysztof Urbański. Pozostają do ukończenie wielkie pomieszczenia usytuowane w wysokich suterenach wraz z tzw. dolnym kościołem a także budowa na zewnątrz kotłowni z budynkiem gospodarczym.

Parafia dziś liczy około 145 wiernych i 45 z sąsiedniej wsi Reja. Niestety większość wiernych to emeryci w podeszłym wieku, dlatego realnie uczęszcza na Mszę św. niedzielną 70 – 80 osób. W parafii działa wspólnota Legionu Maryi, Kościół domowy (jeden krąg), jest prowadzona katecheza parafialna dla około 20 dzieci. Wieś gdzie było duże kolektywne gospodarstwo tzw. kołchoz, dziś ruiny tych budynków straszą przyjeżdżających gości do Gwozdawy. Ludzie żyją głównie z emerytur i własnych upraw ziemniaków i warzyw.

Niewielka parafia i wieś ożywia się w niedziele roku i lato wtedy przysądzają goście tzn. synowie tych emerytów często z wnukami i dzięki nim frekwencja w kościele jest wyższa o 10 – 20 osób. Od czterech lat niewielka parafia organizuje piękną Uroczystość Bożego Ciała z ludową procesją Eucharystyczną. Dzięki sponsorom i ofiarodawcom udało się uszyć nowych 15 chorągwi procesyjnych, siedem feretronów - figur świętych, uszyto 50 paradnych kostiumów ukraińskich. Wierni angażują się w przygotowanie dywanów kwiatowych, malują płoty w kwiaty, dekorują trasę proporczykami, to wszystko sprawia ogromnie świąteczny nastrój bo godzien jest chwały i czci Ten, który nas zbawił – Jezus.

Od dwóch lat w sierpniu w Gwozdawie o. Józef Kucharczyk z ekipą organizuje karmelitańskie dni młodych z piękną frekwencją stu młodych osób, na Ukrainę to duża liczba. Wspólna modlitwa, Droga Krzyżowa, konferencje, zabawa. Ostatnie dni młodych „Recepta na miłość” były ze św. małżonkami Ludwikiem i Zelią Martin.

Piękne położenie kościoła i klasztoru w bliskości lasu i przyrody skłania do modlitwy i cieszenia się Bogiem.

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.