Ekshumacja, rekognicja i translacja doczesnych szczątków Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy

Wadowice 2-4 marca 2019 r.

fot. o. Krzysztof Żywczyński OCD