Realizacja jubileuszowego projektu chorałów karmelitańskich z okazji 500 – lecia narodzin św. Teresy od Jezusa

Nagrania płytowe w Czernej. Nagrania telewizyjne w Krakowie. Występ festiwalowy w Poznaniu. Kanonizacja Elżbiety od Trójcy Świętej w Rzymie.
Bracia karmelici bosi z obydwu Prowincji Polskich. Prowadzenie Ewa Domagła. Odpowiedzialny za projekt o. Mariusz Wójtowicz OCD

fot. Kamil Kucharski, Piotr Chachura, o. Jerzy Gogola OCD, o. Mariusz Wójtowicz OCD