14. Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej

Czerna 26-29 lipca 2018 r.