Pora Miłosierdzia [WKB]

Pora Miłosierdzia
Catherine Doherty

„Komentowanie liturgii zawsze napełnia mnie ogromną radością i wielką pokorą, szczególnie w przypadku pięknego okresu paschalnego, który wciąż na nowo wprowadza mnie w kontemplację miłości Chrystusa”. Wraz z Catherine Doherty mamy nadzieję, że powyższy przewodnik paschalny oparty zarówno na duchowości Wschodu jak i Zachodu, może pomóc Czytelnikowi odnowić w sobie pragnienie Boga, noszone gdzieś głęboko w sercu!