Pisma św. Teresy od Dzieciątka Jezus

tekty wybrane
15 listopada 2016

Dzieje duszy

Zrozumiałam też, że miłość Naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, która w niczym nie stawia oporu Jego łasce, jak i w najbardziej wzniosłej; ponieważ zaś właściwością miłości jest zniżanie się, więc gdyby wszystkie dusze były podobne do dusz świętych doktorów, oświecających Kościół blaskiem swej nauki, wówczas mogłoby się wydawać, że dobry Bóg, zstępując do nich, nie schodzi dość nisko.

26 września 2016

Novissima verba

"Gdyby nawet, co jest niemożliwe, Pan Bóg sam nie widział moich dobrych uczynków, nie byłabym tym zasmucona. Tak Go kocham, że chciałabym Go rozweselać moją miłością i małymi ofiarkami, chociażby nie wiedział, że ode mnie pochodzą". "Gdy się z cichością przyjmuje upokorzenie pochodzące z naszych niedoskonałości, wówczas łaska Boża w tej chwili powraca..."

26 września 2016

Świadectwa

"Kiedy bardzo cierpię - mówiła innym razem - kiedy spotka mnie coś ciężkiego, przykrego, to zamiast przybierać smutny wyraz twarzy, odpowiadam na to uśmiechem. Z początku nie zawsze to mi się udawało; obecnie weszło mi to w zwyczaj i jestem szczęśliwa, że go sobie przyswoiłam".

"Co się tyczy maluczkich, to ci sądzeni będą z niezmierną łagodnością!

26 września 2016

Rady i wspomnienia zebrane przez nowicjuszki św. Teresy od Dzieciątka Jezus

"Być małym - odpowiedziała - to uznawać swą nicość, to oczekiwać wszystkiego od Boga, jak małe dziecko oczekuje wszystkiego od swego ojca".

26 września 2016

Rady i wspomnienia zebrane przez s. Genowefę od Najświętszego Oblicza

"Zamykać się w sobie, to wyjaławiać swą duszę! Trzeba wtedy szybko zabrać się do pełnienia uczynków miłości bliźniego".

 

Cały dorobek pisarski
św. Teresy od Dzieciątka Jezusa
jest dostępny
w Wydawnictwie
Karmelitów Bosych
w Krakowie.

Drukowanie

Pisma św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Pisma św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Pisma św. Teresy od Dzieciątka Jezus