Pisma św. Elżbiet od Trójcy Świętej

wybór tekstów
10 listopada 2016

Modlitewny testament

O, Ogniu trawiący, Duchu miłości, «zstąp na mnie», aby w mej duszy dokonało się jakby nowe wcielenie Słowa.
10 listopada 2016

Wielkość naszego powołania

Zdaje mi się, że dusza, która ma świadomość swojej wielkości, wchodzi w tę świętą wolność dzieci Bożych (...)
10 listopada 2016

Niebo w wierze

Trwajcie we Mnie nie tylko przez kilka chwil, kilka godzin, które muszą przeminąć, ale «trwajcie…» w sposób stały, normalny.
10 listopada 2016

Ostatnie rekolekcje Laudem Gloriae

Oto co opowiadają Niebiosa: chwałę Boga.

 


Wszystkie pisma św. Elżbiety można znaleźć
w trzytomowym wydaniu opracowanym
przez Wydawnictwo Karmelitów
Bosych w Krakowie.

Drukowanie

Pisma św. Elżbiety od Trójcy Świętej
Pisma św. Elżbiety od Trójcy Świętej
Pisma św. Elżbiety od Trójcy Świętej