PILNE: módlmy się za Ukrainę!


Karmelitanki Bose z Charkowa i Kijowa, w obliczu rozpoczętej ze strony Rosji wojny postanowiły pozostać na miejscu w swoich klasztorach. Prosimy o modlitwę za nasze Siostry, a także za braci z Kijowa i Berdyczowa oraz za wszystkich mieszkańców Ukrainy.

/na zdjęciu Wspólnota z Charkowa/