Pierścień od Papieża

Dwadzieścia lat temu obraz św. Józefa w Wadowicach „na Górce” przyozdobiony został papieskim pierścieniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednocześnie wadowicka świątynia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, gdzie kustoszami są ojcowie karmelici bosi, została podniesiona do rangi sanktuarium. Stało się to dokładnie 19 marca 2004 roku. Z tej okazji wczoraj Mszy św. w kościele „na Górce” w Wadowicach przewodniczył i homilię wygłosił o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, który dwadzieścia lat temu był prowincjałem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. I to na jego ręce św. Jan Paweł II przekazał swój pierścień rybka dla św. Józefa czczonego w wadowickim wizerunku.

- Pierścień Papieża, pierścień Rybaka stał się pierścieniem św. Józefa. I stało się to 20 lat temu, na oczach większości z nas, tu obecnych. Byliśmy świadkami tego wydarzenia o jakże głębokiej wymowie teologicznej i duszpasterskiej, wydarzenia zawierającego głębokie przesłanie dla każdej i dla każdego z nas – mówił o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD w homilii.

- Czy podjęliśmy papieskie wezwanie, by za przykładem św. Józefa, Żywiciela Syna Bożego, być ludźmi modlitwy i codziennie składać Bogu w darze pierścień wierności Jego łasce i ewangelicznemu przykazaniu miłości? – pytał.

Kaznodzieja wskazał, że gest Papieża ma niezmiennie wpływać na poprawę życia czcicieli św. Józefa. Wciąż aktualnym pozostaje papieskie wezwanie. Staje się ono dziś swoistego rodzaju zaproszeniem do rachunku sumienia: czy po upływie dwudziestu lat od tamtych wydarzeń zdołaliśmy choć o krok postąpić do przodu w naszym życiu duchowym, w naszym nabożeństwie do św. Józefa, w naszym upodobnianiu się do niego.

Dwadzieścia lat temu wraz z pierścieniem została przekazana bulla papieska. Św. Jan Paweł II napisał w niej m.in.:

Niechaj ten pierścień, symbol oblubieńczej miłości, jaki zostanie uroczyście nałożony na dłoń św. Józefa w wadowickim obrazie, przypomina Jego czcicielom, że Opiekun Świętej Rodziny to Mąż sprawiedliwy, posiadający nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca, który do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu i był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa.

Przekazanie pierścienia było  też znakiem szczególnej wdzięczności dla ojców karmelitów bosych, za to, co św. Jan Paweł II  od najmłodszych lat otrzymał od Karmelu. Przyszły Papież wzrastał w duchowości karmelitańskiej w rodzinnych Wadowicach, prowadzony przez swojego ojca „na Górkę”.

W rozmowie z nami o. dr hab. Szczepan T. Praskiewicz OCD zwraca uwagę, że przyozdobienie papieskim pierścieniem wizerunku św. Józefa, było aktem religijnym, porównywalnym w polskim Karmelu z koronacją obrazu Matki Bożej Czerneńskiej, która miała miejsce 17 lipca 1988 roku.

- Pierścień w tradycji chrześcijańskiej jest symbolem szczególnego związania i zobowiązania. Był insygnium koronacyjnym. Pierścień ofiarowany na obraz św. Józefa w Wadowicach, przez św. Jana Pawła II na wieki związał to miejsce z Następcą Chrystusa na ziemi – akcentuje relator Dykasterii spraw Kanonizacyjnych.

 

Małgorzata Bochenek
Nasz Dziennik, 20 marca 2024, s. 10