Perełki Miłosierdzia – Twój skarb w niebie dla dzieci

Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, żyjąc Ewangelią, naśladują Chrystusa i Maryję w zupełnym oddaniu się Bogu poprzez śluby zakonne. Życie zanurzone w modlitwie ofiarują innym dzieląc się doświadczeniem spotkania z Bogiem, który jest Miłością, poświęcają się działalności apostolskiej, a szczególnie wychowaniu i kształceniu młodzieży i dzieci.

W Polsce prowadzą obecnie siedem przedszkoli, jednym z nich jest przedszkole w Mielcu, gdzie od 14 lat siostry otaczają dzieci miłością i troską promując chrześcijański system wartości. Mieleckie przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim przedszkolakom. Przedszkole dysponuje 32 miejscami, zapotrzebowanie jest o wiele większe, dlatego 13 maja 2016 r. w święto Matki Bożej Fatimskiej siostry podjęły decyzje o jego rozbudowie.

W pobliżu klasztoru sióstr powstało osiedle socjalne dla najuboższych mieszkańców miasta, szczególnie dla dzieci z tych rodzin drzwi przedszkola sióstr są otwarte. Dzieło powstaje z dobrowolnych ofiar ludzi chcących pomóc siostrom i dzieciom. Udało się wykonać fundamenty budynku, ściany konstrukcyjne i strop, obecnie jest wielkim pragnieniem sióstr, aby przed zimą położyć na budynku dach, tak aby to, co już zostało wzniesione z tak wielkim trudem i ofiarnością wielu osób nie uległo zniszczeniu przez wodę i mróz.

Siostry prowadzą zbiórkę drogą internetową www.perelkimilosierdzia.pl, tam można także śledzić fotogalerię z przebiegu budowy. Każdy dar modlitewny, materialny, każde dobre słowo propagujące akcję to „perełka miłosierdzia”. Bez tego wsparcia akcja się nie powiedzie, gdyż dzieło to przerasta możliwości finansowe sióstr. Podarowana perełka choćby najmniejsza zamienia się przed Bogiem w skarb w niebie.

DORZUĆ SWOJĄ PEREŁKĘ MIŁOSIERDZIA WPŁACAJĄC NA KONTO. KAŻDA PEREŁKA JEST DLA DZIECI DROGOCENNYM SKARBEM.

Wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców dzieła rozbudowy siostry otaczają codzienną modlitwą wraz z przedszkolakami i składają z serca płynące Bóg zapłać.

Wpłat można dokonywać także na numer konta:

Raiffeisen Bank Polska S.A. 16 17500012 0000 0000 3375 2032.