Patronalne Święto Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Zesłanie Ducha Świętego, święto patronalne Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
oraz setna rocznica odrodzenia się Prowincji Polskiej Karmelitów Bosych 1920-2020

Polska Prowincja Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego została założona w 1617 roku. Przez kilka wieków dzięki zaangażowaniu zakonników i sprzyjającym warunkom powstawały liczne klasztory na terenie całej Polski, a także poza Polską: na Litwie i na ziemiach ruskich. Niestety w XIX w. nastały trudne czasy: rozbiory, kasaty klasztorów. Pozostał tylko XVII wieczny erem w Czernej koło Krakowa, który został przyłączony do prowincji austriackiej pw. św. Leopolda. Od tego klasztoru w 1880 r. rozpoczęła się odnowa Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce. W 1911 roku utworzono semiprowincję polską, a w 1920 roku staraniem o. Anzelma Gądka OCD – samodzielną prowincję.

W tym roku świętujemy setną rocznicę odrodzenia się Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych, co stwarza okazję do refleksji nad dziełem, jakiego Bóg dokonał przez prostych zakonników, którzy swój początek wzięli z Góry Karmel. Dzięki łasce Ducha Świętego szybki rozwój Prowincji Polskiej zaowocował w 1993 roku utworzeniem odrębnej Prowincji Warszawskiej pw. Trójcy Świętej. Dalszy rozwój polskiego Karmelu przyczynił się do odnowy i powstania klasztorów na Ukrainie, Słowacji, Łotwie, Litwie, Rosji i przede wszystkim w krajach misyjnych, w Burundi i w Ruandzie, gdzie trzy lata temu został utworzony Wikariat Regionalny.

Tegoroczne Zesłania Ducha Świętego ma dla nas, karmelitów bosych przynależących do Krakowskiej Prowincji, szczególnie znaczenie. Dostrzegamy, jak moc Ducha Świętego objawiała się w historii naszej Prowincji od samego początku, a szczególnie podczas tych ostatnich stu lat. Pragniemy podziękować za wielkiego świętego, ojca Rafała Kalinowskiego (1835-1907), którym posłużył się Bóg, aby zapoczątkować odnowę zakonu w Polsce. Dziękujemy za wiele sług i służebnic bożych, którzy swoim świadectwem życia uczyli przyjaźni z Bogiem i przekazywali ducha braterstwa, budując wielką rodzinę karmelitańską.

Jako przełożony prowincjalny, w tym szczególnym patronalnym dniu Zesłania Ducha Świętego, łączę się z całą rodziną karmelitańską, z gałęzią męską i żeńską, ze świeckimi karmelitami bosymi i wszystkim braćmi i siostrami. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim za modlitwę i współpracę w ciągu ostatnich trzech lat posługi.

Aktualnie przygotowujemy się do X Kapituły Prowincjalnej, którą rozpoczniemy 20 lipca 2020. Będzie to czas refleksji nad naszym życiem i posługą oraz czas wyboru nowych przełożonych naszej Prowincji.

Zawierzam Duchowi Świętemu każdego i każdą z was, prosząc o modlitwę, byśmy jako Karmel Żywy odczytywali, czego chce od nas Kościół, byśmy z oddaniem służyli Bogu. Prośmy też o oddalenie pandemii, która obnażyła naszą bezradność i małość, a także potrzebę przyzywania Bożej pomocy.

Niech Duch Święty umacnia i inspiruje, niech oddanie się Jemu zaowocuje wylaniem na nowo Jego darów na każdego z was, byśmy rozpoznawali znaki czasów i na nie odpowiadali.

o. Tadeusz Florek OCD
przełożony prowincjalny

Kraków, 29.05.2020