Opłatek misyjny w Karmelu

W sobotę 18 stycznia 2020 roku, w gronie Przyjaciół Misji mieliśmy jak co roku okazję przełamać się opłatkiem. Misyjne spotkanie opłatkowe rozpoczęła Msza Święta w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie, której przewodniczył Ojciec Prowincjał Tadeusz Florek OCD. Po wspólnej modlitwie w kościele przenieśliśmy się do sali Karmelitańskiego Instytutu Duchowości.

Przy wejściu piękną kolędą przywitała nas KAPELA TUROBIŃSKA z Turobina (woj. lubelskie), która towarzyszyła nam przez całe spotkanie. Po wspólnej modlitwie i poświęceniu opłatków, zgodnie z tradycją, w rodzinnej atmosferze przełamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Następnie wspólnie z kapelą śpiewaliśmy i słuchaliśmy kolęd. W przerwach była okazja do wspólnej agapy i rozmów. Podczas spotkania o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD, szczegółowo podsumował działalność Misjonarzy na przestrzeni ubiegłego roku oraz opowiedział o projektach misyjnych i potrzebach ludzi w Burundi i Rwandzie.

Spotkanie było też dobrą okazją aby po prostu porozmawiać z misjonarzem o. Sylwanem Zielińskim OCD i przyjaciółmi misji, którzy przybyli z różnych części Polski. Przy okazji spotkania, odbył się również kiermasz misyjno-świąteczny.

Tomasz Baryło