Ojciec Jerzy Nawojowski OCD obronił pracę doktorską

Ojciec Jerzy Nawojowski OCD, sekretarz generalny Uniwersytetu Mistyki w Awili, 1 lipca 2020 r. obronił pracę doktorską w prowadzonym przez Jezuitów Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie. Ze względu na ograniczenia związane w pandemią COVID-19, obrona została przeprowadzona i transmitowana przy pomocy platformy wirtualnej.

Ojciec Jerzy jest polskim karmelitą bosym, pracującym od 2008 r. w Międzynarodowe Centrum Studiów Terezjańsko-Sanjuanistycznych (Uniwersytet Mistyki). Tytuł jego rozprawy doktorskiej, ocenionej z wyróżnieniem, brzmi następująco: „Projekt życia duchowego w listach świętej Teresy od Jezusa”. Można powiedzieć, że jest to jedno z pierwszych wielkich badań nad listami Świętej z Awili, które zasadniczo nie były dogłębnie analizowane, szczególnie z perspektywy duchowej.

Praca, będąca rezultatem kilkuletnich badań w archiwach i bibliotekach, zwłaszcza w Bibliotece Narodowej w Madrycie, doprowadziły autora do opracowania kompleksowego krytycznego studium różnych wydań i interpretacji epistolarnej Teresy, począwszy od pierwszego wydania dokonanego przez Vincentego Palafox w XVII wieku. Po szczegółowej analizie recepcji najważniejszych wydań listów w języku hiszpańskim, rejestru, rodzaju literackiego, czy niektórych części składowych schematu listu Teresy, centralna część pracy koncentruje się na ich treści.

Zgodnie ze stwierdzeniem komisji, mamy do czynienia z nowatorskim studium, które otwiera nowe perspektywy i klucze do lektury życia i twórczości Teresy od Jezusa.

Serca doktryny terezjańskiej nie można oderwać od życia pogrążonego w tysiącu spraw, problemów finansowych i organizacyjnych czy codziennych trudności. Niewątpliwie praca ta, wraz ze wszystkimi przeprowadzonymi badaniami, czyni o. Jerzego jednym ze światowych ekspertów w dziedzinie listów św. Teresy od Jezusa.