Obrona pracy doktorskiej o. Rafała Wilkowskiego OCD

Dnia 18 października 2016 r. o. Rafał Wilkowski OCD obronił pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Praca ta jest zwieńczeniem studiów na Instytucie Obojga Praw w ramach ww. Uniwersytetu. Tematem dysertacji jest „Sakrament święceń a zaburzenia zachowania seksualnego. Specjalne procedury procesowe”. Jest to próba dogłębnego studium natury sakramentu święceń w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, a następnie próba analizy niektórych zaburzeń zachowania seksualnego i ich wpływu na ważność i godziwość święceń. Nadto jest to próba systematycznego ukazania aktualnych norm prawnych dotyczących przypadków zaburzeń zachowania seksualnego wśród duchownych. Promotorem pracy jest klaretyn, prof. Manuel J. Arroba Conde.