Obłóczyny w Lublinie


W sobotę, 17 września 2022, o godzinie 12.30, w chórze zakonnym naszego lubelskiego konwentu, miała miejsce ceremonia obłóczyn postulanta Pawła Bereziuka.

Uroczystości przewodniczył prowincjał, o. Piotr Jackowski, który przybył do naszego klasztoru dzień wcześniej z o. Maksymilianem Podwiką z Ukrainy. Na obłóczyny przybyła również delegacja braci kleryków z Krakowa z o. Magistrem Grzegorzem Tymą. Ceremonia obłóczyn miała charakter uroczystości wewnętrznej. Odczuwaliśmy jednak atmosferę pewnej szczególności bowiem od wspomnianej soboty lubelski konwent stał się klasztorem formacyjnym w podwójnym znaczeniu: gości w swoich murach nowicjat (jednoosobowy) i postulat. Nowicjat został przeniesiony z Czernej na rok i jednorazowo. Funkcję magistra nowicjatu pełni o. Sławomir Chudzik przeniesiony z czerneńskiego konwentu do Lublina.  Imię nowego Nowicjusza brzmi: br. Paweł Maria od Baranka Paschalnego. Ceremonię obłóczyn zakończył uroczysty obiad w refektarzu zakonnym.

o. Sławomir Chudzik, Lublin