Obłóczyny nowicjuszy w Zamartem

W piątek 8 września w klasztorze w Zamartem odbyły się obłóczyny, czyli przyjęcie habitu przez braci rozpoczynających roczny nowicjat. W tym było ich trzech – dwóch z prowincji warszawskiej i jeden z prowincji krakowskiej. Po raz pierwszy nowicjusze z obu prowincji będą przygotowywać się do pierwszych ślubów wspólnie.

Obłóczyny są zarazem momentem przyjęcia imienia zakonnego. Bracia wybierają tzw. predykat, czyli dodane do imienia określenie odwołujące się do szczególnie bliskiej im tajemnicy wiary. Imiona wybrane przez braci to:

· br. Ernestas od Serca Jezusa i Trójcy Świętej
· br. Adrian od Dzieciątka Jezus
· br. Marek od Miłosierdzia Bożego

Okres nowicjatu kończy się złożeniem pierwszej profesji.

Polecamy braci Waszej modlitwie!