Nowy sekretarz Konferencji Prowincjałów Europy OCD

12 września 2021 r. podczas spotkania Konferencji Prowincjałów Europy Zakonu Karmelitów Bosych, które miało miejsce przy okazji odbywającej się w Rzymie Kapituły Generalnej, wybrano nowego przewodniczącego Konferencji w osobie Chorwata, o. Dario Tokicia. Ponadto sekretarzem tejże Konferencji został wybrany o. Andrzej M. Cekiera z naszej Krakowskiej Prowincji.

O. Andrzej wraca do tej posługi po 4 latach przerwy, kiedy to sekretarzem był o. Elie Barmo z Prowincji Libańskiej. Sekretarz Konferencji wybierany jest na 3 lata przez Komitet Konferencji, który tworzą przewodniczący poszczególnych Coetusów Konferencji, a więc: frankofońskiego, anglofońskiego, włoskiego, iberyjskiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Obowiązkiem Sekretarza Konferencji jest prowadzenie dokumentacji i finansów Konferencji, przygotowanie spotkań Konferencji i organizowanych przez nią spotkań dla karmelitańskich formatorów i alumnów Europy oraz kontakt z członkami Konferencji, informowanie nt. spotkań i prac Konferencji.