Przewodnik pielgrzyma po Sanktuarium w Piotrkowicach

Od kiedy karmelici bosi objęli opiekę nas Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach, wraz z miejscową parafią, starali się w myśl maryjnego wymiaru charyzmatu swego Zakonu szerzyć nabożeństwo maryjne i zapraszali do Piotrkowic pielgrzymów, ofiarując im także przewodniki, monografie i modlitewniki, pomagające w poznaniu tego żywotnego miejsca kultu Najśw. Maryi Panny i ułatwiające oddawanie Jej należnej czci, zgodnie z wytycznymi Urzędu Nauczycielskiego. Już w 1973 roku, pomimo ówczesnych ograniczeń ze strony cenzury państwowej z idącymi z nią w parze trudnościami w dostępie do druku tekstów o treści religijnej, o. Konstantyn Patecki, ówczesny kustosz sanktuarium, opracował i zdołał wydać na powielaczu broszurę pt. „Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach – w piętnastolecie koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej” (Piotrkowice 1973). Dziesięć lat później, pochodzący z parafii piotrkowickiej kleryk karmelitański, br. Szczepan T. Praśkiewicz, wydał w Rzymie popularny przewodnik, z kolorowymi ilustracjami, pt. „Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach” (Rzym 1983, Nakładem Karmelitów Bosych). Pierwsze ściśle naukowe opracowanie dziejów sanktuarium zawdzięczamy wybitnemu historykowi polskiego Karmelu, śp. o. prof. dr. hab. Benignusowi J. Wanatowi, który w 1987 roku opublikował książkę „Maryjne sanktuarium w Piotrkowicach k. Buska”, (Kraków 1987, Wydawnictwo Karmelitów Bosych). Monografia ta miała swoje drugie, uzupełnione i poszerzone wydanie w 2008 roku, w pięćdziesięciolecie koronacji piotrkowickiej Madonny Loretańskiej: „Maryjne sanktuarium w Piotrkowicach” (Piotrkowice 2008).

W międzyczasie, w 1992 roku, ukazały się refleksje z triduum odpustowego, głoszonego w Piotrkowicach we wrześniu tegoż roku przez o. Szczepana T. Praśkiewicza („Zamyślenia piotrkowickie”, Kielce 1992).

Wspomniany wyżej, obchodzony w 2008 złoty roku jubileusz koronacji „Pięknej Madonny Piotrkowickiej”, stał się bodźcem do opublikowania kilku nowych książek i modlitewników. Już w 2007 roku ukazała się artystycznie wykonana, bogato ilustrowana i wydana w wersji polsko-angielskiej broszura, opracowana przez o. Melchiora J. Wróbla, kustosza sanktuarium, pt. „Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia koronacji” (Karmelici bosi w Piotrkowicach, 2007). Nadto Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku opublikował bogato ilustrowany album pt. „Po odpust do Piotrkowic” (Chmielnik 2008), upamiętniający pielgrzymowanie pątników do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej wraz ze wspomnieniami mieszkańców parafii i pielgrzymów z uroczystości odpustowych. Z kolei o. Szczepan T. Praśkiewicz, przy współpracy Aleksandry Praśkiewicz, wydał książkę pt. „Ziemia piotrkowicka. Powołania rodzime oraz kapłani posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej” (Piotrkowice 2008). Publikacja jest owocem kwerendy dotyczącej powołań kapłańskich i zakonnych z parafii piotrkowickiej, a także ukazuje sylwetki duszpasterzy pracujących w sanktuarium loretańskim, które dla wielu stało się predysponowanym miejscem odczytania i wypełnienia na wzór Maryi łaski powołania.

„Piotrkowice – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej” (Piotrkowice 2008) – to tytuł kolejnej, wydanej w 2008 roku publikacji – opracowanego przez o. Melchiora J. Wróbla przewodnika ukazującego historię sanktuarium z licznymi ilustracjami. Tenże o. Melchior, jako kustosz sanktuarium, opracował jeszcze sanktuaryjny modlitewnik, zatytułowany „Nowenna i modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej” (Piotrkowice 2008). Książeczka zawiera nowennę do Matki Bożej Loretańskiej, litanię loretańską i zbiór licznych modlitw ku Jej czci. We wstępie kustosz sanktuarium przypomina, że Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach jest znanym miejscem kultu na Ziemi Świętokrzyskiej, i że obydwie znajdujące się w nim figury Matki Bożej: zarówno tę maleńką, odnalezioną w ziemi przy orce, jak i zaliczoną do gotyckich tzw. „Pięknych Madonn”, która trzyma uśmiechnięte Dzieciątko Jezus, pielgrzymi otaczają wielką czcią.

W końcu złoty jubileusz koronacji zachęcił dyrektora Wydawnictwa Karmelitów Bosych w Krakowie, o. Andrzeja Gbura, do dedykowania Madonnie Piotrkowickiej jednego z „Karmelków”, czyli duchowych cukierków o smaku karmelowym. Ta mała kolorowa książeczka, która może być doskonałym prezentem na różne okazje, nosi tytuł „Pani Loretańska” (Kraków 2008).

W ostatnim dziesięcioleciu, podczas gdy kustoszami sanktuarium byli: wspomniany o. Melchior Wróbel (2005-2011), o. Leszek Stańczewski (2011-2014) i o. Krzysztof Twarowski (2014-2017), podjęto w Piotrkowicach wiele inicjatyw budowlanych i duszpasterskich, jak urządzenie ogrodu różańcowego, nawiązanie bliźniaczych relacji z Bazyliką Santa Maria Maggiore w Rzymie, budowa nowego ołtarza polowego z zapleczem, i inne. Wszystko to postulowało wydanie dla przybywających do Piotrkowic nowego przewodnika. I takowy nowy przewodnik, opracowany przez pracującego w Piotrkowicach od 2015 roku o. Adama Hrabię, ukazuje całościowo dalszą i bliższą historię sanktuarium, a także jego teraźniejszość ze wspomnianymi powyżej chwalebnymi inicjatywami. Śmiem nadto powiedzieć, ze nowy przewodnik, zawierając rys historyczny, opisy miejsc, zabytków i otoczenia sanktuarium, ponad 150 fotografii, mapki i rzuty, modlitwy i przesłanie duchowe sanktuarium, informacje dla pielgrzymów, wykaz odpustów i streszczenie w języku angielskim, przewyższa wszystkie przewodniki dotychczasowe. Czyni to także w odniesieniu do swej szaty graficznej i jakości druku. Przewodnik ma nadto przystępną cenę (12 zł.).

Dziękujemy więc o. Adamowi za jego opracowanie, a piotrkowickiej Wspólnocie zakonnej, na czele z jej nowym przełożonym i kustoszem sanktuarium, o. Piotrem Linką, składamy szczere gratulacje. Niech nowy przewodnik ściąga do piotrkowickiego sanktuarium i do przyległego doń domu modlitwy jak najliczniejszych pielgrzymów i pozwala im doświadczać opieki Tej, „która w lorecie króluje, modłów naszych wysłuchuje, a potem je, Matka droga, za nami niesie do Boga”.