Nowi Radni Prowincji i Przeorzy

Dnia 20 kwietnia 2023 r., w czasie sesji porannej, ojcowie kapitularni dokonali wyboru Rady Prowincjalnej, do której obowiązków należy wspomaganie Prowincjała w zarządzaniu Prowincją:

 • o. Grzegorz Tyma (I Radny),
 • o. Piotr Hensel (II Radny),
 • o. Andriej Valent (III Radny),
 • o. Przemysław Pliszczyński (IV Radny).


Następnie został wybrany socjusz na Kapitułę Generalną, którym został o. Leszek Stańczewski. Zastępcą socjusza został wybrany o. Franciszek Czaicki.

Natomiast w czasie sesji popołudniowej Kapituła wybrała nowych przeorów:

 • Kraków-Śródmieście – o. Piotr Nyk,
 • Lublin – o. Piotr Jackowski,
 • Przemyśl – o. Krzysztof Górski,
 • Czerna – o. Kazimierz Franczak,
 • Wadowice – o. Sławomir Chudzik,
 • Munster – o. Andrzej Gbur,
 • Kraków-Prądnik Biały – o. Piotr Krupa.

Powierzamy nowo wybraną Radę, a także ojców przeorów przewodnictwu Ducha Świętego i opiece Maryi Królowej Karmelu.

o. Przemysław Pliszczyński OCD
Rzecznik Prasowy Kapituły