Nowi ministranci w Kluszkowcach

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą w tym roku przeżywaliśmy 26 listopada, jest patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. W związku z tym w naszej parafii w Kluszkowcach podczas Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się uroczyste błogosławieństwo i przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.

Sześciu kandydatów na ministrantów przygotowywało się do pełnienia posługi przy ołtarzu: chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne.

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przyjęli z rąk duszpasterza LSO błogosławieństwo. Już wcześniej służąc przy ołtarzu dopuszczani byli do niektórych posług, a przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławieństwa stali się „pełnoprawnymi” ministrantami. Na zakończeniem obrzędu ustanowienia ministrantów, starsi koledzy nałożyli im ministranckie pelerynki na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w Kluszkowcach. Nowi ministranci oraz lektorzy złożyli przyrzeczenie, że swoją służbę będą pełnić starannie i gorliwie, a w ten sposób przyczyniać się do wzrostu Kościoła.

o. Grzegorz Papciak