Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża – 2019

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu 12 października 1891 roku. W roku 1911 rozpoczęła studia uniwersyteckie we Wrocławiu, kontynuując je następnie w Getyndze u znanego filozofa Edmunda Husserla. Podczas pierwszej wojny światowej podjęła ochotniczą służbę w szpitalu wojskowym dla zakaźnie chorych. W roku 1916 rozpoczęła działalność dydaktyczną. Straciwszy wcześnie wiarę, szczerze szukała prawdy i znalazła ją w Kościele katolickim. W roku 1922 przyjęła chrzest i sakrament bierzmowania. Mając czterdzieści dwa lata wstąpiła do Karmelu w Kolonii i otrzymała imię Teresy Benedykty od Krzyża. Od chwili nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. W roku 1987 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a 11 października 1998 roku ogłosił ją świętą.

31 lipca 2019

I dzień nowenny

Poszukiwanie Teksty do rozważania: “Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. I chce być szukany. Jest więc zrozumiałe, że objawienie naturalne nie jest zupełnie jasne […]
1 sierpnia 2019

II dzień nowenny

Rozum i wiara Teksty do rozważania: “W każdym prawdziwym poznaniu Boga, On sam zbliża się do człowieka, choć nie daje odczuć swojej obecności jak w poznaniu […]
2 sierpnia 2019

III dzień nowenny

Chrzest święty Teksty do rozważania: “Chrystus przyjął na siebie jarzmo Prawa, wypełnił je doskonale i z powodu Prawa umarł. Przez to samo uwolnił od Prawa tych, […]
3 sierpnia 2019

IV dzień nowenny

Kościół Teksty do rozważania: “…wykorzystać swój wolny czas na to, by coraz lepiej poznawać i kochać Boga oraz Jego Kościół; także naukę wiary, liturgii, naszych Świętych; […]
4 sierpnia 2019

V dzień nowenny

Powołanie Teksty do rozważania: “Należeć do Boga, oddać Mu się w dobrowolnym darze miłości i Jemu służyć – jest powołaniem nie tylko garstki wybranych, lecz każdego […]
5 sierpnia 2019

VI dzień nowenny

Krzyż Teksty do rozważania: “…moje imię zakonne wniosłam już do postulatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. Przez krzyż rozumiałam cierpienia Ludu Bożego, które się wówczas […]
6 sierpnia 2019

VII dzień nowenny

Liturgia życia codziennego Teksty do rozważania: “Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez nie do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Złączeni z Panem stajemy się […]
7 sierpnia 2019

VIII dzień nowenny

Śmierć Teksty do rozważania: “Gdy człowiek zrozumie, że Chrystus w ostatecznym poniżeniu i unicestwieniu dokonał największego dzieła pojednania i zjednoczenia ludzkości z Bogiem, zrozumie też, że […]
8 sierpnia 2019

IX dzień nowenny

Zmartwychwstanie Teksty do rozważania: “W męce i śmierci Chrystusa ogień pochłonął nasze grzechy. Kiedy w to wierzymy, kiedy w płynącym z wiary oddaniu przyjmujemy całego Chrystusa, […]

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna Wrocławska
L. dz. 308/2000
+ Henryk Kard. Gulbinowicz
Arcybiskup Metropolita Wrocławski