Nowenna do św. Jana od Krzyża – 2019 r.

nowenna_header
Duchu Święty, Jasności Ojca i Syna, spraw, mocą swojego Tchnienia,
abym mógł przechodzić z mroku smutku i zwątpienia do blasku bycia blisko Ciebie.
Proszę Cię o to poprzez wstawiennictwo Twojego sługi, św. Jana od Krzyża.
Amen.Boże, który zaszczepiłeś w sercu świętego Jana od Krzyża
doskonałego ducha samozaparcia i przewyższającą wszystko miłość krzyża Twego Syna,
spraw, byśmy wytrwale podążając jego śladami mogli osiągnąć wieczną chwałę w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
nowenna_footer
grafika: br. Marcin Wojnicki OCD