Nowenna do Dzieciątka Jezus – 2019 r.

Prowadzenie
s. Lira Pietras
Karmelitanka Dzieciątka Jezus

Wstęp

Dzień I - Przyjdź Panie Jezu

Dzień II - Pragnienie i radość

Dzień III - Przygotowanie

Dzień IV - Świadectwo Boga

Dzień V - Posłuszeństwo sprawiedliwego

Dzień VI - Służebnica Pańska

Dzień VII - Bóg z nami

Dzień VIII - Miłość, która zbawia

Dzień IX - Dziecię nam się narodziło

Zakończenie