Nowenna do Ducha Świętego – dzień 9.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj nas

Modlitwa za świat

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boga, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić». ( Dz 2, 1-4)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Matko, wszyscy śpią. A Bóg, tak pełen dobroci, tak wielki, tak godny pochwał, jest zapomniany!… Nikt o Nim nie myśli!… Patrz, wychwala Go przyroda: niebo, gwiazdy, drzewa, trawy, wszystko Go wychwala. A człowiek, który zna Jego dobrodziejstwa, który powinien Go wychwalać śpi!… Dalej, dalej, chodźmy obudzić wszechświat! (Zeszyt zarezerwowany V, 160)


Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, niech przyjdzie Duch Twój i kieruje biegiem dziejów, aby odnowić oblicze ziemi. Obdarz wszystkich ludzi światłem Twego Ducha i rozprosz mroki naszych czasów. Miłością pokonaj nienawiść, ból przemień w radość, daj światu upragniony pokój. Przez Twego Ducha nieustannie odnawiaj świat i prowadź do zbawienia. Amen.