Nowenna do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe,
i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

3 czerwca 2017

I dzień nowenny

Jeśli chcesz widzieć jak Jezus...

3 czerwca 2017

II dzień nowenny

Dzięki temu darowi zrozumiesz wiele tajemnic, głównie to, że są tajemnicami.

3 czerwca 2017

III dzień nowenny

„Boży instynkt” w nas.

3 czerwca 2017

IV dzień nowenny

Zrozumieć świat jak go rozumie Bóg.

3 czerwca 2017

V dzień nowenny

„Nauczyciel stosownej chwili”.

3 czerwca 2017

VI dzień nowenny

Chcesz czynić dobro? Dar męstwa się przyda.

3 czerwca 2017

VII dzień nowenny

Nie wystarczy, że chcę dobra, teraz wiem jak je czynić.

3 czerwca 2017

VIII dzień nowenny

Czym jest prawdziwa pobożność?

3 czerwca 2017

IX dzień nowenny

Strach i bojaźń to dwie różne sprawy.

Duch Święty przyjdź! Pocieszycielu przyjdź! Ożywicielu naszych serc!