Nowenna do bł. Franciszka Palau y Quer

Błogosławiony Franciszek od Jezusa, Maryi i Józefa (Franciszek Palau y Quer) 1811 – 1872

Franciszek Palau y Quer urodził się w Aytona koło Lérida w Hiszpanii 29 grudnia 1811 roku. W latach 1828-1832 odbył studia teologiczne. Odkrywszy w sobie powołanie do życia zakonnego, wstąpił do Karmelu. W trudnym dla Kościoła hiszpańskiego czasie prześladowań, złożył śluby zakonne, z gotowością na męczeństwo. W roku 1835 opuścił wraz ze swymi współbraćmi podpalony przez rewolucjonistów klasztor i już do niego nie powrócił. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1836.

Wiernie oddawał się modlitwie i okresowemu życiu pustelniczemu, a także dziełom apostolskim, zwłaszcza kierownictwu duchowemu. Bóg obdarzył go szczególnym umiłowaniem tajemnicy Kościoła, dla którego niestrudzenie pracował głosząc misje ludowe, zakładając "Szkołę cnoty" i szerząc nabożeństwo do Maryi. Założył także kilka rodzin zakonnych. Zmarł w Tarragonie 20 marca 1872 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1988.

29 października 2020

1. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

1. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
30 października 2020

2. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

2. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
31 października 2020

3. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

3. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
1 listopada 2020

4. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

4. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
2 listopada 2020

5. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

5. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
3 listopada 2020

6. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

6. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
4 listopada 2020

7. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

7. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
5 listopada 2020

8. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

8. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
6 listopada 2020

9. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau

9. dzień nowenny do bł. Franciszka Palau
Modlitwa

O Boże, Ty wybrałeś bł. Franciszka Palau, aby głosił ludziom niezgłębione piękno Twojego Kościoła-Eklezji. Poświęcił się on całkowicie służbie siostrom i braciom, niosąc im Ewangelię i wzniecając w nich żywą świadomość przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa. Prosimy Cię, aby jego doświadczenie umiłowania Kościoła, przyczyniło się do tego, by wszyscy poczuli się coraz bardziej zespoleni w jednym Ludzie Bożym. Przez wstawiennictwo bł. o. Franciszka udziel mi łaski, o którą Cię teraz proszę… i spraw, aby został on wpisany do katalogu Świętych Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Nowennę przygotowały - Karmelitanki Misjonarki