Nominacja dla o. Dieudonné

Decyzją ojca Generała, o. Dieudonné Ruhanyura (z Wikariatu Regionalnego Burundi-Rwanda), przynależący do naszej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, został mianowany wychowawcą w Międzynarodowym Kolegium Teologicznym „Teresianum” w Rzymie.

O. Dieudonné urodził się 10 sierpnia 1982 r. w Karumu w Burundi. Pierwszą profesję złożył w 2009 r., a świecenia kapłańskie przyjął 23 lipca 2016 r. w Busoro. Studia Teologiczne odbył w Krakowie, stąd posługuje się płynnie językiem polskim.