Nadzwyczajne Definitorium w Aricci

W dniach 29 sierpnia – 6 września w Ariccia (Rzymie) w ośrodku “Divin Maestro” odbyło się Nadzwyczajne Definitorium naszego Zakonu. Na spotkanie dotarli wyżsi przełożeni z całego świata. Definitorium zostało podzielone na trzy części.

Na początku Ojciec Generał poinformował zebranych o aktualnym sytuacji Zakonu.

W kolejności Ojciec Wikariusz Generalny złożył relację na temat ponownego odczytywania naszych Konstytucji, jako zadanie określone podczas Kapituły Generalnej z roku 2015 roku w Awili.

W obydwu wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych obszarów geograficznych zostali poproszeni o wyrażanie swoich opinii i podzielenie się własnymi refleksjami.

Następnie przełożeni – szczególnie ci wybrani po raz pierwszy – otrzymali mini-szkolenie formacyjne, które ma na celu ułatwianie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami a centrum Zakonu.

Definitorium zakończyła interesująca konferencja ojca Agustí Borrell, wikariusza generalnego, na temat zakonników obecnych na terytoriach innych prowincji.

W dniach od 6 do 12 września bezpośrednio po zakończeniu Definitorium Nadzwyczajnego o. Saverio, Przełożony Generalny, spotkał się ze wszystkimi Definitorami w celu analizy wyników spotkania w Aricci i zbadania wkładu Przełożonych Regionalnych.