Modlitwa o beatyfikację o. Rudolfa

W Wadowicach modlono się o beatyfikację o. Rudolfa Warzechy

W drugą niedzielę adwentu, 4 grudnia br. w Wadowicach odbyło się kolejne modlitewne spotkanie członkiń i członków Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa Warzechy i sympatyków tego karmelitańskiego kandydata na ołtarze. Okazją do spotkania była 97-ma rocznica urodzin Sługi Bożego. Rozpoczęło się ono modlitwą przy grobie o. Rudolfa w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego, a następnie w Sanktuarium św. Józefa na Górce o. Benedykt Belgrau OCD z Krakowa, asystent kościelny stowarzyszenia, przewodniczył Mszy św., wygłosił kazanie i w nawiązaniu do faktu, że o. Rudolf był cenionym duszpasterzem dzieci i matek oczekujących potomstwa, udzielił specjalnego błogosławieństwa licznie przybyłym dzieciom i matkom w stanie błogosławionym.

Na zakończenie Eucharystii, w której uczestniczyło ponad 200 osób, a którą koncelebrowali także ks. Wojciech Warzecha – bratanek Sługi Bożego i o. Eugeniusz Morawski |OCD z wadowickiego klasztoru, o. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Rudolfa, poinformował o obecnym stanie prac procesowych, które zmierzają do rychłego ich zakończenia na etapie diecezjalnym.

Zwieńczeniem spotkania była gościnna agapa ze wspomnieniami o o. Rudolfie w refektarzu domu rekolekcyjno-pielgrzymkowego.

Biuro Postulatorskie
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych