Lampa Niewidzialnego

Szema Israel! „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” Te słowa pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa, (Pwt 6. 4-5). To jedna z najważniejszych żydowskich modlitw, która jest sercem judaizmu, wyraża bowiem istotę postawy człowieka, jaka powinna się rodzić w relacji z żywym, miłującym Bogiem. SŁUCHANIE słów Bożych, medytowanie nad nimi to nic innego, jak „wsłuchiwanie” się w miłość Boga do mnie, do ciebie, do nas. Jeśli słuchamy, „dajemy przestrzeń” w nas Bogu, by On mógł w nas się uobecniać i nas przemieniać. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”, pisze św. Jan (J 1, 14), Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Przenajświętszej jest Słowem Boga, które przybrało dla nas najbardziej realny kształt stając się Człowiekiem.
Już większej intymności, czy bardziej radykalnego stopnia zbliżenia się Słowa Boga do naszych uszu, serc, umysłów i ducha nie ma i nie będzie, jak właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. On tchnął w Słowa Boga nowe życie, tchnienie Ducha Świętego odsłaniając jego najgłębszą treść. Dlatego słuchajmy, rozważajmy, medytujmy nad Pismem Świętym „z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.”
23 kwietnia 2020

Zasłona z łez i bólu J.20 11-16, [#1/2]

Kiedy łzy i ból po “zabiciu” największej Miłości stają się jak zasłona, która nie pozwala nam dostrzec czegoś więcej, czegoś nieskończenie więcej niż koniec i śmierć. […]