Kościół św. Teresy w Awili Bazyliką Mniejszą


Stolica Apostolska oficjalnie podjęła decyzję o przyznaniu kościołowi „La Santa” w Awili (Hiszpania) tytułu Bazyliki Mniejszej. Przyznany on został w odpowiedzi na formalną prośbę skierowaną w tej sprawie do Watykanu przez biskupa Gila Tamayo, na podstawie informacji i danych dostarczonych przez karmelitów bosych.

Nuncjusz Apostolski w Hiszpanii, poinformował biskupstwo Awili, że „właśnie dociera do Administratora Apostolskiego Awili dekret przyznający tytuł temu kościołowi, dedykowanemu świętej Teresie od Jezusa, wybudowanemu w miejscu jej narodzin”, świątyni opisanej przez samego Nuncjusza Apostolskiego w swoim liście jako „święte miejsce, które jest tak ważne dla diecezji Awili i Kościoła powszechnego”.

Nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej jest potwierdzone w dekrecie wydanym przez Dykasterię ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która przypomina, że ​​tytuł ten „ma na celu wzmocnienie więzi z Kościołem Rzymu i Ojcem Świętym, a jednocześnie promowanie jej przykładnego charakteru, jako ośrodka szczególnego działania liturgicznego i duszpasterskiego w diecezji”.

Ceremonia religijna, podczas której nastąpi ogłoszenie kościoła „La Santa” Bazyliką Mniejszą odbędzie się 27 sierpnia o godz. 20.00. Przewodniczył jej będzie biskup Gil Tamayo. Jak podkreśla biskup: „będzie to wyjątkowy moment w naszej diecezji, w którym wszyscy wierni i czciciele św. Teresy od Jezusa są wezwani do udziału… prawdziwy dar na ten Rok Jubileuszowy, który świętujemy z okazji IV stulecia kanonizacji Świętej Wędrowniczki».

Tłum. i opracowanie: o. A.C. na podstawie: www.ocdiberica.com