Kongres Kapitulny w Wikariacie Regionalnym w Burundi i Rwandzie

Butare, 23-29 lipca 2017

Dnia 24 lipca 2017 r. w konwencie karmelitańskim w Butare (Rwanda) rozpoczął się I Kongres Kapitulny Wikariatu Regionalnego Karmelitów Bosych. Zakonnicy z Prowincji Krakowskiej posługują w Burundi od 1971. Prowadzą parafię w Musongati, dom formacyjny w Bużumburze, dom rekolekcyjny w Gitega. Natomiast w Rwandzie są obecni od 1984 r. Prowadzą parafię w Gahundze i dom rekolekcyjno-formacyjny w Butare. Członkowie Wikariatu to 26 kapłanów, 1 diakon, 9 kleryków filozofii, 3 kleryków teologii, 1 nowicjusz i 5 postulantów.

Zwołanie Kongresu Kapitulnego jest konsekwencją utworzenia w Burundi i Rwandzie tzw. Wikariatu Regionalnego, który ciszy się większą autonomią w stosunku do Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, niż dotychczasowa delegatura prowincjalna. Jednym z elementów owej autonomii jest wybór zarządu wikariatu w ramach wspomnianego Kongresu.

Idea utworzenia Wikariatu pojawiła się po raz pierwszy w czasie wizytacji generalnej O. Georga Tambali w marcu 2013. Wizytator generalny zasugerował wówczas rozpoczęcie procesu przygotowań do przejścia z delegatury do wikariatu w ciągu najbliższych 5 lat. W ramach przygotowań opracowano Statutu Wikariatu.

Pierwszym przełożonym nowoutworzonego Wikariatu, czyli wikariuszem został o. Zachariasz Igirukwayo (Burundyjczyk), pierwszy kapłan pochodzący z Wikariatu. W skład Rady Wikariatu weszli także o. Maciej Jaworski (Polak) i o. Gallican Nduwimana (Rwandyjczyk).

Miejmy nadzieję, że utworzenie Wikariatu Regionalnego wyda  w najbliższej i dalszej przyszłości oczekiwane owoce, służące usamodzielnianiu się Karmelu w Burundi i Rwandzie.


o. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo urodził się 3 sierpnia 1958 r. w Makebuko w Burundii. W 1988 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1995 w Krakowie, jako pierwszy kapłan pochodzący z Delegatury Misyjnej w Burundi i Rwanda. W 1997 r. uzyskał licencjat teologii dogmatycznej Papieskiego Uniwersytetu w Salamance, a 2008 r. doktorat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim – Akademii „Alfonsianum” w Rzymie. Był przełożonym wspólnoty karmelitów bosych „Teresianum” w Rzymie, wykładowcą teologii dogmatycznej i moralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego „Teresianum”; autor m.in. książki L’Eucaristia fondamento cristologico della vita morale (Libreria Editrice Vaticana, Cittŕ del Vaticano 2007).